Κοδύλης Παναγιώτης   Λατζώνης Πολυνίκης

Θέματα Χημείας

O διαδικτυακός αυτός τόπος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό χημείας, που απευθύνεται τόσο για το μαθητή όσο και στον καθηγητή και σε κάποια σημεία του και στο φοιτητή. Σταδιακά, θα περιλαμβάνει:

 

  Εκπαιδευτικό υλικό χημείας, κυρίως για το Λύκειο, με πλήρη και αναλυτικά βοηθήματα, με πρωτότυπο υλικό, για όλες τις τάξεις με τακτική ανανέωση.

 

   Τακτικά άρθρα και σχόλια για επιμέρους θέματα χημείας.

 

   Ηλεκτρονικά φυλλάδια με επιμέρους ασκήσεις, θέματα και διαγωνίσματα.

 

   Τυποποιημένο υλικό για επιμέρους εξάσκηση.

 

   Υλικό για επιμέρους μαθήματα πανεπιστημιακής χημείας.

 

Πλήρη ενημέρωση για πανεπιστημιακές σχολές: Ηλεκτρονική μορφή του πανεπιστημιακού οδηγού σπουδών: «Εδώ Πανεπιστήμιο».

 

   Γενικού ενδιαφέροντος θέματα χημείας και όχι μόνο.

 

 

 

 

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου

''Εδώ Πανεπιστήμιο''

Πρόσφατες προσθήκες και ενημερώσεις

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com