Αρχική σελίδα

Πρόσφατες προσθήκες και ενημερώσεις

 

Σ' αυτή τη σελίδα θα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στο site όπως προσθήκες θεμάτων, αρχεία, βελτιώσεις κλπ. με χρονολογική σειρά. Κάνοντας click στην ημερομηνία θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

 

 

26 - 05 - 2018  :  Έγινε ολική αναθεώρηση των γενικών επαναληπτικών διαγωνισμάτων

 

04 - 05 - 2018  :  "300 γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής"

Έγινε μια μικρή αναθεώρηση.

 

28 - 01 - 2018  :  Ανάμιξη ρυθμιστικών διαλυμάτων.

 

28 - 01 - 2018  :  Μερική εξουδετέρωση διαλύματος ΗΑ - ΗΒ από ΝαΟΗ.

 

20 - 01 - 2018  :  Μεταβολές pH διαλύματος κυανιούχου αμμωνίου.

 

01 - 09 - 2017  :  Προστέθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου:  "Χημεία Β΄ Λυκείου".

 

29 - 08 - 2017  :  Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης - Καταλύτες.

 

11 - 06 - 2017  :  Έγιναν μερικές μικρές αλλαγές στον τόμο Γ1.

 

27 - 05 - 2017  :  Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα έγιναν 8 και έγιναν κάποιες διορθώσεις στις 300 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

06 - 05 - 2017  :  5 επαναληπτικά διαγωνίσματα

 

06 - 05 - 2017  :  300 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

03 - 04 - 2017  :  "Εδώ Πανεπιστήμιο"

 

03 - 04 - 2017  :  Η μεταβολή του pH κατά την αραίωση ενός ρυθμιστικού διαλύματος.

 

03 - 04 - 2017  :  Η εξίσωση Henderson–Hasselbalch.

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com