Κοδύλης Παναγιώτης   Λατζώνης Πολυνίκης

Θέματα Χημείας

O διαδικτυακός αυτός τόπος περιέχει θέματα Χημείας Λυκείου που απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές και εμπλουτίζεται συνεχώς. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 

  Εκπαιδευτικό υλικό χημείας με πλήρη και αναλυτικά βοηθήματα με πρωτότυπο υλικό για όλες τις τάξεις Λυκείου με τακτική ανανέωση.

 

   Άρθρα και σχόλια για επιμέρους θέματα χημείας.

 

   Ηλεκτρονικά φυλλάδια με επιμέρους ασκήσεις, θέματα και διαγωνίσματα.

 

   Τυποποιημένο υλικό για επιμέρους εξάσκηση.

 

   Γενικού ενδιαφέροντος θέματα χημείας και όχι μόνο.

Άρθρα Χημείας

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com