Αρχική σελίδα

Γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις 2022

300+  γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας.

Οι ερωτήσεις είναι συνδεδεμένες με τις απαντήσεις, δηλαδή με κλικ στον αριθμό της ερώτησης μεταφερόμαστε στην απάντηση και με κλικ στον αριθμό της απάντησης επανερχόμαστε στην ερώτηση.

Γενικά επαναληπτικά διαγωνίσματα 2022

Γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις 2021

500+  γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κεφάλαια 1, 2, 3 και 4

Θεωρία 2020

Κανόνες - Διατυπώσεις - Ορισμοί  Χημείας Γ΄ Λυκείου

Γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις 2019

245  Γενικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  Κεφάλαια 5 και 6

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com