Κοδύλης Παναγιώτης   Λατζώνης Πολυνίκης

Θέματα Χημείας

O διαδικτυακός αυτός τόπος περιέχει θέματα Χημείας Λυκείου που απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές και εμπλουτίζεται συνεχώς. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 

  • Εκπαιδευτικό υλικό χημείας με πλήρη και αναλυτικά βοηθήματα με πρωτότυπο υλικό για όλες τις τάξεις Λυκείου με τακτική ανανέωση.

 

  • Άρθρα και σχόλια για επιμέρους θέματα χημείας.

 

  • Ηλεκτρονικά φυλλάδια με επιμέρους ασκήσεις, θέματα και διαγωνίσματα.

 

  • Τυποποιημένο υλικό για επιμέρους εξάσκηση.

 

  • Γενικού ενδιαφέροντος θέματα χημείας και όχι μόνο.

Άρθρα Χημείας

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com