Αρχική σελίδα

Πρόσφατες προσθήκες και ενημερώσεις

 

Σ' αυτή τη σελίδα θα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στο site όπως προσθήκες θεμάτων, αρχεία, βελτιώσεις κλπ. με χρονολογική σειρά. Κάνοντας click στην ημερομηνία θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

 

 

04- 12 - 2023  :    Αναθεωρήθηκαν οι τόμοι Α, Β, Γ1, Γ2, Γ3.

 

02- 08 - 2023  :    Αναθεωρήθηκε ο τόμος Γ1.

 

04- 07 - 2023  :    Αναθεωρήθηκε ο τόμος Γ2.

 

03- 07 - 2023  :    Αναθεωρήθηκε ο τόμος Γ1.

 

02- 05 - 2023  :    Προστέθηκαν μερικές γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις για τη Χημική ισορροπία.

 

29- 04 - 2023  :    Προστέθηκαν μερικές γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις για τη Χημική ισορροπία.

 

31- 03 - 2023  :    Προστέθηκαν γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις για τη Χημική ισορροπία.

 

16- 03 - 2023  :    Προστέθηκαν 32 γενικά επαναληπτικά διαγωνίσματα.

 

25- 02 - 2023  :    Αναθεωρήθηκε ο τόμος Γ2.

 

10- 02 - 2023  :    Προστέθηκαν γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις για τη Χημική κινητική.

 

03- 01 - 2023  :    Αναθεωρήθηκε ο τόμος Γ3.

 

26- 11 - 2022  :    Προστέθηκαν γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις για τη Θερμοχημεία.

 

13- 06 - 2022  :    Αναθεωρήθηκε ο τόμος Γ2.

 

12- 06 - 2022  :    Αναθεωρήθηκε ο τόμος Γ1.

 

 

 

 

 

 

 

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com