Αρχική σελίδα

Γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις 2024

1524  γενικές επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας.

Διαμοριακές δυνάμεις - Ωσμωτική πίεση

Θερμοχημεία

Χημική κινητική

Χημική ισορροπία

Οξέα - Βάσεις και Ιοντική ισορροπία

Οι ερωτήσεις είναι συνδεδεμένες με τις απαντήσεις, δηλαδή με κλικ στον αριθμό της ερώτησης μεταφερόμαστε στην απάντηση και με κλικ στον αριθμό της απάντησης επανερχόμαστε στην ερώτηση.

Γενικά επαναληπτικά διαγωνίσματα 2024

1ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

2ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

3ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

4ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

5ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

6ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

7ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

8ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

9ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

10ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

11ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

12ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

13ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

14ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

15ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

16ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

17ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

18ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

19ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

20ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

21ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

22ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

23ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

24ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

25ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

26ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

27ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

28ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

29ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

30ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

31ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

32ο  Γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα            Απαντήσεις

Κονδύλης Παναγιώτης

pkondylis@hotmail.com

Λατζώνης Πολυνίκης

polyneices@gmail.com